POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del fitxer: Vicent Martínez Sancho

Adreça: C/ Roger de Llòria 22,3. 46002 València

Finalitat: atendre la tramitació de la seua sol·licitud d’informació o un altre tipus de peticions que haja realitzat per mitjà de la nostra pàgina web o per correu electrònic.

Legitimació: consentiment de l’afectat.

Destinataris de cessions de dades: les dades que ens facilite no seran objecte de cessió.

Drets: accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de dades.

Informació addicional: pot sol·licitar-nos informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça de correu electrònic que figura en les nostres dades de contacte.

Quines dades tractem?

Tractem les dades que vosté ens ha facilitat. Tenint en compte el tipus de servei que li prestarem, podem tractar dades de les següents categories:

DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU

DADES ECONÒMIC/FINANCERES

DADES DE CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS I SOCIALS

DADES D’OCUPACIÓ

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En la nostra empresa tractem, principalment, la informació que ens faciliten els nostres clients per a realitzar les gestions encomanades per aquests. També podem utilitzar les seues dades per a tramitar altres sol·licituds que ens haja pogut realitzar.

Per quant temps conservem les seues dades?

Les dades es conservaran durant els períodes en què es puga derivar una responsabilitat per a la nostra signatura, d’acord amb el que s’estableix en la legislació.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades que ens facilite no seran objecte de cessió, excepte en aquells supòsits que així ho exigisca la Llei.

Com hem obtingut les seues dades?

Les dades als quals tenim accés han sigut recaptats directament de l’interessat o del seu representant legal. No es tracten dades procedents d’altres fonts ni empreses.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, mitjançant escrit dirigit al domicili a dalt indicat.

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en la nostra empresa estem tractant dades personals que els concernisquen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

Els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. Vicent Martínez Sancho deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.