AVÍS LEGAL

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present Avís Legal per part de l’usuari.

En compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes:

– Responsable del lloc web: Vicent Martínez Sancho

– Adreça: C/ Roger de Llòria 22 – 3. 46002 València

– Email de contacte: vicentmartinezsancho@gmail.com

– NIF: 73736504E

L’Usuari accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc www.vicentmartinezdisseny.com es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del Lloc www.vicentmartinezdisseny.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que poguera danyar-lo, inutilitzar-lo o sobrecarregar-lo, o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització d’aquest.

Els Continguts del Lloc www.vicentmartinezdisseny.com són posats a la disposició de l’Usuari per Vicent Martínez Sancho amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

www.vicentmartinezdisseny.com procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però Vicent Martínez Sancho no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc www.vicentmartinezdisseny.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

 

CONDICIONS D’ÚS

Limitació de responsabilitat

Tota la informació que els usuaris faciliten a través del site, està protegida per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, garantint que aquesta informació només serà utilitzada per a fins prèviament autoritzats per aquests usuaris. En compliment de la citada llei, se l’informa que les seues dades de caràcter personal seran incorporats a un fitxer denominat “CONTACTES”, sent la seua finalitat la de facilitar-li informació de Vicent Martínez Sancho i mantindre-li informat dels esdeveniments i esdeveniments de Vicent Martínez Sancho, sota el seu consentiment. Les seues dades de caràcter personal seran tractats exclusivament per Vicent Martínez Sancho. Igualment se l’informa del dret que li assisteix durant el termini de 30 dies a manifestar per e-mail la seua negativa al tractament de les seues dades, advertint-li que, en cas de no pronunciar-se a aquest efecte, s’entendrà que consent el tractament de les seues dades de caràcter personal en la forma abans dita. Vosté pot accedir a la informació de dades de caràcter personal, així com promoure la seua rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant comunicació a la següent adreça: vicentmartinezsancho@gmail.com.

Tot usuari que s’haja registrat en els nostres serveis i com a conseqüència reba informació comercial periòdica en el seu e-mail, pot dirigir-se a Vicent Martínez Sancho per e-mail i exercitar el seu dret d’oposició a la recepció d’aquests correus.

En cap cas, Vicent Martínez Sancho és responsable de problemes directes o indirectes, de perjudicis materials, pèrdua de dades o de programa, perjudicis financers, resultat de l’accés o ús del seu site. El contingut del site es presenta sense cap garantia siga com siga la seua naturalesa.

La informació sobre els productes o les seues característiques corresponen a la definició del moment de la posada online de les pàgines del site; no són proporcionades més que a títol indicatiu i no seran considerades com a constituents d’una oferta contractual de productes o serveis procedents de Vicent Martínez Sancho. Pot haver-hi omissions o errors.

L’accés a productes i serveis presentats en el site poden estar sotmesos a restriccions. Ha d’assegurar-se que la llei del país a partir de la qual es connecta li autoritza a connectar-se al nostre site.

 

LOPD

La informació relativa a dades de caràcter personal continguda en aquest document es troba incorporada als fitxers que és responsable Vicent Martínez Sancho. C/ Roger de Llòria 22 – 3. 46002 València. N.I.F. 73736504E i es troba protegida per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016. Se l’informa que vosté pot accedir a la informació de dades de caràcter personal, així com promoure la seua rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant comunicació a la següent adreça: vicentmartinezsancho@gmail.com

En el cas que el present comunicat tinga contingut comercial, se l’informa que ha sigut remés a la seua empresa i a aquest efecte se li indica que ha sigut remés perquè vosté ho ha sol·licitat o consentit expressament. No obstant això, vosté pot manifestar la seua oposició a continuar rebent aquest tipus d’informacions comercials mitjançant comunicació a la direcció abans citada.